Základy práce s grafickým tabletem


Nejjednodušším programem pro tvorbu vlastních obrázků je program Malování, který je součástí OS Windows. Naším úkolem bylo nakreslit obrázek domečku z pohádek "O pejskovi a kočičce". K dispozici byly základní grafické nástroje: tužka, obdélník, elipsa, plechovka.Druhým úkolem bylo tentýž obrázek na grafickém tabletu v programu Art Rage:Třetím úkolem bylo dokreslit obrázek mostu v osové souměrnosti v programu Kreslení pro děti:
obrázek jsem nenakreslila, protože jsem chyběla

Posledním úkolem obkreslení a vybarvení vlastního libovolného obrázku. Opět jsme použili program Art Rage:Téma se mi líbilo a i práce s grafickým tabletem.


www.kamenka.cz
banner