Malujeme Hady


Po zvládnutí základů práce s grafickým tabletem pokračuje výuka Počítačové grafiky tvorbou výtvarných prací. Postupně bude úkolem zvládnout stále složitější a zároveň nápaditější výtvarná díla.

První část tématu byla nakreslit v programu Malování exotického hada se základními nástoji (štětec, obdélník, elipsa, plechovka apod.).Druhá část úkolu byla nakreslit hada v progmamu Art Rage. Použili jsme grafický tablet a mohli jsme malovat s nástroji jako štětec, uhel, voskovka, tužka a guma.Práce se mi líbila, nebyla zas tak těžká jako upravování fotek. Myslím si, že se mi to povedlo.


www.kamenka.cz
banner