Stromy kam se podíváš


Mým úkolem bylo se seznámit se základními postupy kresby stromů. Použitým programem je opět Art Rage, použitými nástroji pak tužka, křída, tempery a fixírka. Snaž se dodržovat následující postup s ukázkami:

A)kresba pastelemB)kresba temperouC)kresba tužkouD)kreslení krajiny
Myslím si, že se mi moje stromečky celkem povedly. Nejvíce mě bavilo malování temperou. A skoro vůbec mě nebavilo malování tužkou.


www.kamenka.cz
banner